Husqvarna QC250 Charger

95.00

 

  • A compact Husqvarna battery charger
  • BLI10 Charge Time-40 min
  • BLI20 Charge Time- 45min Min
  • BLI30 Charge Time- 1 Hour 20 Min
  • BLI100 Charge Time- 50 Min
  • BLI200 Charge Time- 55 Min
  • BLI300 Charge Time- 1 Hour 30 Min
SKU: Husqvarna QC250 Charger Categories: ,