Husqvarna 40-C80 Charger

60.00

 

  • A compact Husqvarna battery charger
  • BLI10 Charge Time-70 min
  • BLI20 Charge Time- 2 Hour 10 Min
  • BLI30 Charge Time- 3 Hour 35 Min
  • BLI100 Charge Time- 1 Hour 25 Min
  • BLI200 Charge Time- 2 Hour 40 Min
  • BLI300 Charge Time- 4 Hour 20 Min
SKU: Husqvarna Husqvarna 40-C80 Charger Categories: ,